Søknadsskjema småviltjakt

Søknadsfrist 1. april
Loddtrekning og tildeling av jaktkort og eventuelt fjellstyrehytte medio april.

 

 

E-post Print
Jaktleder/Søker
  • Jaktleder
Medlemmer i jaktlaget:

Skriv inn alle med:  Navn; adresse; jegeravgiftsnr; evt. avvikende korttype

  • 254 Words left
Jaktperiode
  • Velg jaktperiode
Jaktområde:

Velg ønsket jaktområde ved å prioritere alle jaktfeltene fra 1 til 6 (se kart)

Husrom:
Her må du velge hvilket husrom du ønsker.
Hvis dere har husrom, telt eller lavo - angi hvor.
Prioritere Fjellstyrehytte:

Om du ønsker fjellstyrehytte må du markere den hytta dere ønsker, det kan kun markeres en hytte i hvert jaktområde. Hyttene er nærmere beskrevet på egen plass på hjemmesida.

 Marker 1.prioritert hytte. Ved loddtrekning kan du bli tildelt annen hytte i samme området.

  • Hytter jaktområde 2:
  • Hytter jaktområde 3:
  • Hytter jaktområde 4:
  • Hytter jaktområde 5:
  • Hytter jaktområde 6:
Andre opplysninger
elgjakt-2010--fossmo-namst.jpg
Langholmhytta 2014.02. (1)kop.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 28 gjester og ingen medlemmer på besøk.