Fjellstyret

Fjellstyret

bilde16
Rundt halvparten av utmarksarealet i kommunen er statsgrunn. 550.000 dekar av disse arealene er statsallmenninger der et lokalt fjellstyre forvalter bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske. Fjellstyrets virksomhet reguleres av Fjelloven med forskrifter: Fjellstyret skal "arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene".

Friluftsliv

Fjellstyret arbeider med å legge til rette for at flest mulig kan benytte statsallmenningene til friluftsliv.  I den sammenheng blir det anlagt og vedlikeholdt rasteplasser, informasjonstavler, gapahuker, bruer m.v. samt utleiehytter og båter.

Statskog SF

Statsforetaket Statskog SF, som forvalter grunneierrettene på statsallmenningene, har hvedkontor i Namsos.

 

elgjakt-2010--fossmo-namst.jpg
hytte2.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 15 gjester og ingen medlemmer på besøk.