LINJETAKSERING – DAGSKVOTER HØNSEFUGLER 2009.

LINJETAKSERING – DAGSKVOTER HØNSEFUGLER 2009.

I tiden 13.- 16.08.09.ble det avholdt linjetaksering av lirype på fjellstyrets

områder på 63 km linjer.


 Som det går frem av takseringsresultatet, så er det en god produksjon, men det

er ganske langt mellom kullene.

Etter dette har fjellstyret i møte den 19.08. fastsatt følgende dagskvoter

for høsten 2009:

  1. - 5 ryper pr jeger pr dag, herav maksimum 3 liryper,
  2. - 1 skogsfugler (uansett art) pr jeger pr dag.

Tildelingen av kort er strengt personlig og innebærer at det kan felles maksimalt oppgitt dagskvote pr dag,

uansett om det enkelte dager felles færre fugl enn fastsatt dagskvote. Fjelloppsyn/Politi utfører naturoppsyn på

fjellstyrets områder, og vil bl.a. kontrollere dagskvotebestemmelsen. På forlangende plikter jegeren å fremvise

fangsten. Overtredelse av dagskvotebestemmelsen medfører anmeldelse.


elg.jpg
setring_snasamoen_2015.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 21 gjester og ingen medlemmer på besøk.