Møteinnkalling fjellstyremøte 22.11.2016

Se sakspapirer til møtet i vedlegg under.

 

Etter at sakslista ble sendt ut kom det inn en søknad om tillatelse til motorisert ferdsel. Denne legges med som tillegssak (sak 28/16).

 

 

Møteinnkalling og sakliste

Sak 26/16 - Forlsag til utvidelse av rekreasjonsløypenettet - høring

For mer informasjon om kommunens forslag til nye rekreasjonsløyper se kommunens hjemmeside her.

Sak 27/16 - Omdisponering av areal - Brekken statsallmenning

Sak 28/16 - Grunneiersamtykke motorisert ferdsel Mellingen statsallmenning

Ryperapport 2016

Det ble totalt solgt 189 småviltjaktkort til utenbygds jegere i regulert periode. I tillegg er det solgt 15-20 småviltjaktkort (sesong) til innenbygds jegere.

 

50 % av jegerne har rapportert inn, og disse rapportene danner grunnlaget for rapporten.

 

Det er i 2016 felt 0,7 ryper pr jegerdagsverk.

 

Fjellstyret ønsker å takke alle som har meldt inn sine fangstrapporter.
Kr 200 vil bli overført til oppgitt konto i løpet av kort tid.

 

Les hele rapporten her.

Dagskvoter 2016

Fjellstyret fattet på møtet den 24.08.2016 følgende:


Vedtak:

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2016-/17:

  •    Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
  •    Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag – røy og orrhøne fredes.
  •    Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.


Namsskogan Fjellstyre oppfordrer småviltjegerne til å jakte smårovvilt, og knytte seg til portalen www.jaktinamsskogan.no . Videre oppfordres jegere til å prioritere å skyte små rypekyllinger foran voksne ryper.

 

Enstemmig vedtatt.

Begrunnelse:

Rypebestanden på statsallmenningene i Namsskogan er generelt lav og det er nødvendig med strenge restriksjoner for å forvalte på en bærekraftig måte.

 

Les møteboka med saksframlegg her.
Ryperapporten 2016 finner du her.

 

 

 

 

 

 

 

elgjakt-2010--fossmo-namst.jpg
sittegrupe_2017.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 82 gjester og ingen medlemmer på besøk.