Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa

Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa

Elgokse Foto: Øystein Os / Christer M. Rolandsen - Foto: Øystein Os / Christer M. Rolandsen - Copyright: Øystein Os / Christer M. Rolandsen
Sluttrapport fra prosjektet Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 – 2010 foreligger. Prosjektet gir kunnskap om elgens bevegelsesmønster og områdebruk.
Prosjektets mål har vært å øke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig og kontrollert forvaltning av elgbestanden i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa.

Seks hovedtema
Undersøkelsene har vært fokusert på følgende seks hovedtema: 1. Elgens vandringer og trekkmønster i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa, 2. Elgens vandringer og adferd i forhold til vei og jernbane, 3. Elgens arealbruk gjennom året, 4. Elgens vekt og fruktbarhet i forskjellige deler av studieområdet, 5. Elgens reproduksjons- og dødelighetsmønster, og 6. Sett elg som forvaltningsverktøy.

Organisering
Prosjektleder har vært Christer M. Rolandsen i NINA naturdata as. Prosjektet har vært ledet av en egen styringsgruppe. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har deltatt i styringsgruppen for prosjektet.

Grunnlag
Resultatene bygger på over 2,1 millioner kartposisjoner fra 247 elger som er radiomerket i perioden 2006 – 2008. 171 av disse ble utstyrt med GPS-sendere. De øvrige (77) ble merket med VHF-sendere. Det er merket elg i 22 kommuner, fordelt på Nord-Trøndelag , Nordland (Bindal) og Sør-Trøndelag (Rissa). Det er også samlet inn data fra felt elg i de fleste av kommunene som omfattes av prosjektet. Totalt er det benyttet data fra omkring 15 000 dyr. I tillegg er det benyttet jegerobservasjoner, fellingsstatistikk og registreringer av fallvilt.

Oppfølging
Kvaliteten på de store datamengdene i elgundersøkelsene gjør at materialet vil være gjenstand for ytterligere analyser. Materialet fra prosjektet inngår i andre prosjekter som vil bli publisert i årene som kommer.
(23.06.2010 Oppdatert: 07.09.2010)

Kontaktpersoner
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , Tlf. 74168062/ Mob. 91878106
tiur.jpg
Westinhytta1.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 20 gjester og ingen medlemmer på besøk.