Nye elgjaktfelt innenbygdsboende

ELGJAKT 2010 !

JAKTFELT TIL INNENBYGDSBOENDE?

Vi skriver bare januar enda, men det er allikevel på tide å tenke på ny elgjaktsesong!!! Særlig for dere som evt. planlegger å søke nye jaktfelt.

Fjellstyret har som kjent ansvaret for storviltjakta på statsgrunn og Moen-eiendommen på REGION NORD.

I flg. forskriftene om jakt på statsallm., skal elgjakt forvaltes på en slik måte at det er ”rimelig balanse mellom innen- og utenbygdsboende”. Innenbygdsboende kan tildeles inntil 60 % av fellingsrettene på statsgrunn.

Kravet for å bli betraktet som innenbygds jaktlag er at ”flere enn halvparten av de påmeldte jegere, herunder jaktleder, er fast bosatt i vedkommende kommune ved søknadsfristens utløp.” Jfr. DN’s Retningslinjer til forskrift av 3. mars 2004 om jakt, felling fangst og fiske i statsallmenning”.

Dersom det er elgjaktlag i Namsskogan som ønsker jaktfelt på statsallmenning/kommunal eiendom i Namsskogan, ta kontakt med oss så snart som muligsenest innen utløpet februar 2010 (Fjellstyret vil tilstrebe å forbeholde tilstrekkelig antall jaktfelt til innenbygdsboende jaktlag innenfor lovens bestemmelser).

Det kan nevnes at for 2010 er følgende jaktfelt ute på trekning:

  • - Mellingen Øst, (Her kan det bli noen justeringer av grenser: Mulig at jaktfeltene Smalåsen og Mellingen Øst kan bli slått sammen til et jaktområde men slik at det blir 2 perioder med jakt , 1.periode 25.09.- ca 3.10.,  2.periode ca 4.10. …….
  • - Sandåmoen, 2.periode (ca 4.okt….)
  • - Moen,       1.periode

Det er ellers ingen jaktefelt ledige på REGION SØR i 2010 (Her er det Statskog Sør-Norge, Steinkjer, som prioriterer).

olav-fjone-_w.jpg
setring_snasamoen_2015.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 5 gjester og ingen medlemmer på besøk.