Møteinnkalling fjellstyremøte 22.11.2016

Se sakspapirer til møtet i vedlegg under.

 

Etter at sakslista ble sendt ut kom det inn en søknad om tillatelse til motorisert ferdsel. Denne legges med som tillegssak (sak 28/16).

 

 

Møteinnkalling og sakliste

Sak 26/16 - Forlsag til utvidelse av rekreasjonsløypenettet - høring

For mer informasjon om kommunens forslag til nye rekreasjonsløyper se kommunens hjemmeside her.

Sak 27/16 - Omdisponering av areal - Brekken statsallmenning

Sak 28/16 - Grunneiersamtykke motorisert ferdsel Mellingen statsallmenning

galtongaise_juli_2017.jpg
sittegrupe_2017.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 101 gjester og ingen medlemmer på besøk.