Dagskvoter 2016

Fjellstyret fattet på møtet den 24.08.2016 følgende:


Vedtak:

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2016-/17:

  •    Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
  •    Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag – røy og orrhøne fredes.
  •    Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.


Namsskogan Fjellstyre oppfordrer småviltjegerne til å jakte smårovvilt, og knytte seg til portalen www.jaktinamsskogan.no . Videre oppfordres jegere til å prioritere å skyte små rypekyllinger foran voksne ryper.

 

Enstemmig vedtatt.

Begrunnelse:

Rypebestanden på statsallmenningene i Namsskogan er generelt lav og det er nødvendig med strenge restriksjoner for å forvalte på en bærekraftig måte.

 

Les møteboka med saksframlegg her.
Ryperapporten 2016 finner du her.

 

 

 

 

 

 

 

fjelloppsyn_storgaasvatn.jpg
Westinhytta1.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 9 gjester og ingen medlemmer på besøk.