Takseringsresultat og Dagskvoter hønsefugler.

Årets taksering av liryper på 65 km takseringslinjer viser en produksjon på 5,9 kyllinger pr høne og en lirypetetthet på 16,3 fugl pr km2. Dette er en fin økning i produksjonen og en viss oppgang i lirypetettheten. Når det gjelder fjellrype og skogsfugl blir anslaget bare synsing, men i enkelte områder ser det ut til at det er en fin økning i fjellrypebestanden, og skogsfuglbestandene ser også ut til å ha hatt en fin økning i 2014.

Fjellstyret vedtok den 26.08.14. følgende dagskvoter for hønsefugler høsten 2014: 

Maks 4 ryper (herav maks 2 liryper) pr jeger/døgn og 1 storfugl/orrfugl pr jeger/døgn.

fjelloppsyn_storgaasvatn.jpg
Stordalshytta_april2016.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 71 gjester og ingen medlemmer på besøk.