IKKE endrede småviltjaktrelger 2013!

Senhøsten 2012 satte vi i gang en prosess med endring av våre småviltjaktregler der planen var å få fremskyndet jaktstart med hund til 10.09. samt å forlenge regulert periode til 1. oktober. Men blant annet p.g.a. at vi må ha lengre tid til høringer av saken hit og dit, så vil ikke eventuelle endringer bli iverksatt før til høstjakta 2014.

galtongaise_juli_2017.jpg
setring_snasamoen_2015.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 23 gjester og ingen medlemmer på besøk.