VinterRapport fra Namsskogan

Etter en kald førjulsvinter og like kald vinter etter jul er det f.t. bunnsolide iser på de fleste tjern og fjellvatn. Det er svært lite snø for årstiden - 10-15 cm nedi dalene og noe mer oppi fjellet. De få som har prøvd seg på rypa i vinter skryter ikke av bestandene av hverken fjell- eller lirype, men noen fugler finnes. En del lokale jegere er i gang med mår- og røyskattfangst samt åtejakt på rev, så vi får håpe at beskatningen av disse artene bevirker at hønsefuglbestandene øker igjen. Det er faktisk en del gnagere i mange områder igjen, og det er jo også positivt for hønsefuglbestandene.

I Namsskogan har vi de siste vintrene "mistet" svært mange elger på vei og særlig jernbane - 40-50 stk pr år. I vinter har vi så langt kun hatt en elg i avgang på jernbanelinja!!!

P.g.a. kulden er det så vidt vi vet knapt noen som har prøvd isfiske enda, men fiske kommer vel i gang litt etter hvert som dagene blir lengre og sola begynner å varme litt i sørhellingene.

Vi ønsker alle en forsatt fin vinter!

Namsskogan Fjellstyre.

elg.jpg
alle_skogstua24062017_w.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 30 gjester og ingen medlemmer på besøk.