Høring endrede småviltjaktregler

Våre småviltregler sier at det skal være en regulert periode i tiden 10.-25.09. der det blir solgt et bestemt småviltjaktkort. Denne perioden ønsker fjellstyret å utvide til 1.oktober.

Pr i dag starter jakt MED hund først den 15.sept. Fjellstyret ønsker nå å starte jakt med hund fra 10.september.

Ovennevnte 2 forslag er nå ute til høring hos Namsskogan kommune m.fl. og høringsuttalelser må være oss i hende innen 10. desember. Ønsker du å gi en utalelse, så send den til fjellstyret innen 10. des.

Fjellstyrets vedtak i saken finner du her!

kaffe.jpg
setring_snasamoen_2015.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 68 gjester og ingen medlemmer på besøk.