Møteprotokoll 08.11.2017

Fjellstyret har vedtatt oppstart av prosjekt "Ny Tromsdalshytte". Prosjektet er helt i startfasen,  men kostnadsrammene er nå vedtatt. Videre framover vil det bli arbeidet med Spillemiddelsøknad, byggtegninger og nødvendige søknader til kommunal planmyndighet. Forventet oppstart er våren 2018.

 

Protokoll fra fjellstyrets møte finner du her.

 

Ryperapporten 2017

Det ble totalt solgt 172 småviltjaktkort til utenbygds jegere i regulert periode. I tillegg er det solgt ca 20 småviltjaktkort (sesong) til innenbygds jegere.

60 % av jegerne har rapportert inn, og disse danner grunnlaget for årets rapport.

 

Det er i 2017 felt 0,9 ryper pr jegerdagsverk.

 

Fjellstyret ønsker å takke alle som har meldt inn sine fangstrapporter. Kr 200 er tilbakeført på konto. Om noen savner depositumet ta kontakt da det kan være feil eller mangler med kontonummer.

 

Les hele rapporten her.

Kvoter på hønsefugl jaktsesongen 2017/-18

Utdrag fra møteboka 28. august 2017:

 

Vedtak:

Namsskogan fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2017- /18:


  • Det kan felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 1 kan være lirype.
  • Det kan felles inntil 1 skogsfugl pr jeger pr dag.


Jegerne oppfordres til å felle små kyllinger/ungfugl i stedet for voksne ryper. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.


Namsskogan fjellstyre oppfordrer småviltjegerne til å jakte smårovvilt, og knytte seg til portalen www.jaktinamsskogan.no .

 

Enstemmig vedtatt.

 

Begrunnelse:

Lav kyllingproduksjon gjør det nødvendig med strenge restriksjoner for å forvalte på en bærekraftig måte.

 

Les hele saken her.

Skogstua 100 år

 

Vi inviterer til fjellvandring og Skogstua-jubileum lørdag 24. juni 2017

Tilbud om guiding fra innfallsporten til Børgefjell og over Smalfjellet med avgang kl 11. Vandringen foregår på lett, klopplagt sti ca 4 km

 

Servering og jubileumsmarkering ved Skogstua ca 12.30. Skogeierlaget lager sluring

 

Benytt anledningen til å ta kommunens «10 på topp» ved hengebrua

PS Gratis veiavgift på Smalsvassveien denne dagen

Vel møtt!

kaffe.jpg
finntjnnhytta 2011.02.11 1 copy.web.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 24 gjester og ingen medlemmer på besøk.