Namsskogankortet

Namsskogankortet har gjort det enkelt å være fisker i Namsskogan!  Last ned kart her.

Med dette kortet får du tilgang til rimelig fiske på 85% av kommunens totale areal. Kortet dekker i Namsskogan kommune alt areal til Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Ulvig-Kiær A/S, Namdal Bruk A/S  samt kommuneeiendommen Moen.

Kortet gjelder fiske med stang, håndsnøre og oter, samt fiske med garn.  I Namsskogan er garnfiske tillatt også for utenbygdsboende fiskere. Komplette fiskeregler får du på kortsalgstedene. Du kan også laste ned fiskereglene her!


Namsskogan-kortet kjøper du enkelt på www.inatur.no . Det er også tilgjengelig for salg over disk på de fleste bensinstasjoner og reiselivsbedrifter i kommunen.


Namsskogankortet - fiskekortpriser 2018 - 2019:

  Døgnkort 3 døgnskort Ukekort Sesongkort Innenbygds sesong
Hovedkort kr 160.- kr 340.- kr 420.- kr 560.- kr 410.-
Familiekort kr 230.- kr 460.- kr 620.- kr 840.- kr 575.-

Med familie menes 1 eller 2 foreldre sammen med 1 eller flere barn under 20 år. 


Namsskogankortet kan også kjøpes på sms:

Døgnkort kr 160,-: send FISKEKORT NAS10 til 2377
3-døgnskort kr 340,-: send FISKEKORT NAS11 TIL 2377.

Ukekort kr 420,-: send FISKEKORT NAS12 til 2377.

 

HER ER NOEN GODE FISKETIPS:

Elva Namsen har en enestående bestand av stor ørret i stort sett hele dens lengde i Namsskogan (ca 70 km). Her lever storørreten sammen med mindre ørret og den relikte laksearten Namsblanken.

 

Tunnsjøelva, med sine mange grunndammer/terskler, er en opplevelse både for fluefiskeren, familien og sportsfiskeren. God bestand av ørret.  For å fremelske større fisk er det på strekningen i Tunnsjøelva og Namsen fra gml. E-6-bru til Grøndalselvas forbudt å avlive fisk som er under 25 cm og over 40 cm. Unntak: fisk som er hardt skadet av kroken.

 

Mindre elver som Mellingselva, Frøyningselva m.fl. kan by på fine opplevelser for de fleste. Her er stille partier og stryk, en variasjon som gjør det egnelig for både mark- og fluefiske.

Oterfiske fra båt i Mellingsvatnet under døgnflueklekkinga i juni kan gi fantastiske naturopplevelser. Da er det fart på de store ørretene. Fisket her kan ellers være bra både sommer og vinter, og ørret er av meget bra kvalitet.

Vatnet Frøyningen er kjent for å være enkel å få fisk i – her er ørreten bitevilig. Ørreten er også her av meget god kvalitet.


Gåsvatnområdet
, nord-vest i kommunen, er kjent for sine fine ørretstammer samt at Litlgåsvatnet har en stor bestand av røye som er en smaksopplevelse.

Skorovassfjella har en rekke vatn og tjern med både ørret og røye med Midtivatnet sør i området som en av diamantene med ørret og røye på flere kilo. Merkede stier inn i fjellet fra Skorovatn og små utleiehytter som kan leies på Skorovatn S-lag gjør området mer tilgjengelig enn du tror. Båt og om ønskelig fiskegarn på noen av hyttene.


Storvatnet
ved Lassemoen med stor ørret og små røye.


Ausvatnet
samt mange andre vatn/tjern der omkring, kan også by på fine fiskeopplevelser - selv med til dels tette bestander.


Steinfjellet
har både ørret– og røye-vatn med bestander av god kvalitet og fin størrelse.


I Finntjønnområdet, nordøst for Namsskogan sentrum, har en masse småtjern innenfor et lite område med fisk i alle størrelser.


Namskroken i Børgefjell nasjonalpark
med Namsen og flyene der, samt Jengelskardvatnet og bleikarvatnet, er en egen opplevelse når det gjelder både natur og ørret.

 

I tillegg finnes mange flere fiskeområder som ikke er nevnt - prøv deg gjerne fram selv. Eller ring for en hyggelig prat, så skal vi hjelpe til å svare på spørsmål etter beste evne.


En rekke utleiehytter i skog og fjell leier du på www.inatur. Søk på ordet  Namsskogan og du vil få opp flere tilbydere.


Velkommen til Namsskogan og Skitt Fiske!

tiur.jpg
setring_snasamoen_2015.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 15 gjester og ingen medlemmer på besøk.