Fiske

I Namsskogan finner du uendelige fiskemuligheter. Gjennom det felles fiskekortet "Namsskogankortet" har du til sammen mer enn 800 vatn/tjern, samt 35 elver å boltre deg i!

brekkafisk juni2015Ørret er det vanligste fiskeslaget i Namsskogan, men noen få vatn har også bestander av røye. Elva Namsen, som har sitt utspring mot nord-øst, renner over 70 km gjennom hele kommunen. Elva har en utmerket ørretbestand, og fisk på 1-3 kg er ganske vanlig!

 

Fiske fra båt er tradisjonelt mest brukt i de største vatna, og her er det et godt tilrettelagt tilbud med båter som enten kan disponeres gratis, eller leies. Stangfiske fra land er også svært godt egnelig, både langs elvene og vatna, og flere steder er fisket tilrettelagt med stier og gapahuker.

Namsen er ikke lakseførende i Namsskogan, men her finnes det til gjengjeld en relikt lakseart, nemlig Namsblanken. Den blir sjelden over 2-3 hekto, men yter god motstand når du får den på kroken.

Skal du innover mot Børgefjell kan du fremdeles benytte Namsskogankortet på den delen av nasjonalparken som ligger i Namsskogan kommune. Skal du videre innover anbefaler vi Børgefjellkortet som er et felles fiskekort for hele nasjonalparken.

 

For kjøp av Namsskogankortet se her.

 

For kjøp av Børgefjellkortet se her.

 

 

 galtongaise_juli_2017.jpg
sittegrupe_2017.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.