Beverjakt

 

I et samarbeid mellom Namsskogan fjellstyre, Statskog SF, Ulvig-Kiær A/S, Namdal Bruk A/S og  Namsskogan kommune er det etablert et NAMSSKOGANKORT for beverjakt. Kortet dekker alt areal tilhørende ovennevnte grunneiere/rettighetshavere. Dette utgjør ca 85 % av kommunens areal.

Der kvotefri jakt på bever i Namsskogan. På grunn av at beveren har flyttet ut fra flere lokaliteter og bestanden vurderes som liten, har vi valgt å frede beveren fram til våren 2019.

 

galtongaise_juli_2017.jpg
Langholmhytta 2014.02. (1)kop.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 46 gjester og ingen medlemmer på besøk.