Velkommen til Namsskogan fjellstyre for

jakt-, fiske- og friluftsliv!

Du finner oss lengst nord i Nord-Trøndelag der vi grenser til Nordland. Rundt halvparten av utmarksarealet i Namsskogan er statsgrunn og storparten av dette er statsallmenning. Børgefjell nasjonalpark ligger på statsallmenning og en innbydende innfallsport ved Smalvatnet gir et ypperlig utgangspunkt for besøk i Børgefjell.

 

Fjellstyret forvalter statsallmenninger med bruksretter som beite, seterbruk, storviltjakt, småviltjakt og fiske. Fjellstyret har 17 hytter for utleie, noen ved vei -  andre i fjellet. De fleste hyttene ligger i tilknytning til fiskevann der båter er tilgjengelige.

Fjellstyrets virksomhet reguleres av Fjelloven med forskrifter: Fjellstyret skal "arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern- og friluftsinteressene".

fryningsdalen-09.09.24_w.jpg
hytte8.jpg
Kontakt:
 
Namskogan Fjellstyre
Turistveien 2
7890 Namsskogan 
TLF: 415 58 176
- Epost
Sissel Grongstad 415 58 176
Reidar Smalås 900 82 818
 

Vi har 35 gjester og ingen medlemmer på besøk.